01.03.2012 Городская Киевская профилактическая программа "Ваше здоровье - в Ваших руках!"

Украинская школа оздоровительной скандинавской ходьбы является партнером и принимает самое активное участие в профилактической программе "Ваше здоровье - в Ваших руках!" А в частности мы формируем группы здоровья на основе оздоровительной скандинавской ходьбы в Киеве в других городах Украины!

Про наукове обґрунтування заходів програми розповідає головний санолог Міністерства охорони здоров’я, автор методики оцінки рівня здоров’я, професор, д.м.н. Г.Л.Апанасенко.

 

Методика оцінки рівня здоров’я та формування здорового способу життя – практичний інструмент для визначення рівня свого фізичного  здоров’я та управління ним.
Методика затверджена Міністерством охорони здоров’я України згідно із Інформаційним листом Укрмедпатентінформу МОЗ України  №22-2011.

Про те, для чого потрібна оцінка рівня фізичного здоров’я, розповідає координатор профілактичної програми “Ваше здоров’я – у Ваших руках», лікар санолог Р.І. Романишин.

 

Отже, перший крок для формування свого здоров’я  – обстеження на основі методики оцінки рівня здоров’я та формування здорового способу життя.
Другий крок –  освоєння індивідуальної оздоровчо-рухової програми відповідно до початкового рівня здоров’я та наявних захворювань.

Що таке індивідуальна оздоровчо-рухова програма?
Це – план конкретних дій для людини, яка хоче і може займатись формуванням свого здоров’я не всліпу,а користуючись об’єктивними критеріями.

Кінцева мета оздоровчо-рухової програми:
1. Досягнення і збереження високого, безпечного рівня фізичного здоров’я, який різко зменшує загрозу хворіб цивілізації, а також вплив шкідливих факторів зовнішнього середовища (екології, харчування, радіації тощо).
2. Створення умов для розкриття всього потенціалу організму людини та формування психологічного і духовного здоров’я.